Bedrift

Notodden Energi har meget gode avtaler for næringslivet. Kontakt oss og spar penger! 

Vårt bidrag til vekst er å sikre bedriftene gode kraftavtaler.  Med utgangspunkt i spotprisen på NordPool-børsen tilbyr vi svært rimelige avtaler, også for bedrifter. 

Påslaget vil variere i henhold til bedriftens kraftforbruk.

Avtalene:

Liten - Medium - Stor

Ta kontakt for å finne den rette avtalen for din bedrift!

 

Nordpool spot:

Nordpool er en nordisk kraftbørs som på timebasis justerer kraftprisen mot kraftmarkedet, hvor all kraft omsettes.

Spotprisen beregnes løpende, og kan sammenlignes med flytende lånerente. Erfaringene viser at spotspris er det beste og billigste alternativet for deg som kunde.

Påslag:

Påslaget skal dekke våre omkostninger og en liten fortjeneste.

Elsertifikater og innkjøpskostnader:

Elsertifikater er en statlig lovpålagt kostnad, øremerket støtte til produksjon av ny grønn energi. Dette gjelder alle kraftleverandører.

Innkjøpskost er vår kostnad ved kjøp av kraft og pålagte sertifikater.

 

 

 

 

 

 

InnkjøpsprisNordpool spot
Variabel avhengig av forbrukElsertifikater, innkjøpskostnader og påslag